רישום ספק חדש

פרטי הספק

כפי שכתוב במס הכנסה

יש למלא סעיף זה במידה והינך ספק חדש אשר טרם עבד עם יפה נוף בעבר.

מסמכים (בפורמט PDF בלבד)