ברוכים הבאים למערכת המקוונת לניהול מאגר הספקים של חברת יפה נוף (להלן: "החברה"). בהתאם להוראות החוק לפיהן חברת יפה נוף מחויבת לבצע התקשרויותיה על דרך עריכת  מכרז ו/או באמצעות קול קורא ולנוחותכם, הוקמה מערכת זו, לשם ייעול אופן ההגשה של בקשות להיכללות במאגרי החברה.

ניתן  להגיש בקשות הצטרפות למאגרי החברה, בהתאם למסמכי הקול הקורא שיפורסמו בה. (יש לסרוק את הקבצים באיכות נמוכה - עד 2 מגה)

בדיקת ההצעות שיוגשו דרך המערכת תיעשה בהתאם להחלטת וועדת המכרזים של חברת יפה נוף, כאשר במידה וחלפה התקופה שנקבעה להגשת ההצעות במסמך הקול קורא, שומרת החברה לעצמה הזכות שלא לבדוק את ההצעה עד למועד שבו יפורסם קול קורא חדש לאותו תחום שירות.

חברת יפה נוף רואה בנגישות האתר ערך עליון, וככזה הנמצא במעלה הראשונה. על מנת לספק את סטנדרט הנגישות המתקדם ביותר, עושה החברה מאמצים רבים לשם הטמעת שירותים דיגיטליים מתקדמים.

לשם שמירה על האינטרס הציבורי, באם נתקלת במסגרת שימושך בפלטפורמה באזור שאינו מונגש, הנך מוזמן לפנות אלינו דרך האתר בטופס "פנו אלינו" ונענה לפנייתך בהקדם.


ההרשמה איננה כרוכה בתשלום.

לתשומת ליבכם,

ב ה צ ל ח ה !

התמחות מסמכי קול קורא הבהרות תאריכי הגשה
אדריכלי נוף מסמך 1, מסמך 2 31/03/2022 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
יועצי בטיחות (בהתאם לתתי התמחויות) מסמך 1, מסמך 2 06/02/2022 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
יועצי חשמל ותאורה מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 03/01/2024 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
יועצי נגישות מתו"ס ושירות (ייעוץ אישורים, הנחיות לתכנון וביצוע פיקוח עליון) מסמך 1, מסמך 2 23/02/2022 - 30/09/2024 ל"הרשמה"
יועצי קרקע וביסוס מסמך 1, מסמך 2 30/05/2023 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
יועצי תכן מבנה מיסעות מסמך 1, מסמך 2 30/06/2024 - 31/07/2024 ל"הרשמה"
מאגר מנהלי פרויקטים (שאינם פרויקטים קבלניים) הצג 14/10/2020 - 15/03/2026 ל"הרשמה"
מאגר נותני שירותים בעלי התמחות בתחום עירוניות טקטית- פלייסמייקינג מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 , מסמך 4 , מסמך 5 , מסמך 6 17/08/2021 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
מודדים ופוטוגרמטריה מסמך 1, מסמך 2 22/01/2023 - 28/02/2025 ל"הרשמה"
מנהלי פרויקט בהיקף כספי מעל 10 מיליון ש"ח מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 25/02/2022 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
מנהלי פרויקט בהיקף כספי עד 10 מיליון ש"ח מסמך 1, מסמך 2 25/02/2022 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
מתכנני גשרים ומבני דרך מסמך 1, מסמך 2 29/12/2022 - 30/08/2024 ל"הרשמה"
מתכנני הידרולוגיה וניקוז מסמך 1, מסמך 2 30/06/2024 - 31/07/2024 ל"הרשמה"
מתכנני כיבשים ומסילות מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 15/02/2023 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
מתכנני מערכות רטובות מסמך 1, מסמך 2 30/06/2024 - 31/07/2024 ל"הרשמה"
מתכנני רמזורים מסמך 1, מסמך 2 30/06/2024 - 31/07/2024 ל"הרשמה"
מתכנני תחבורה מסמך 1, מסמך 2 30/06/2024 - 31/07/2024 ל"הרשמה"
מתכנני תנועה מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 15/02/2023 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
סוקרי גשרים, מבני דרך ואלמנטים קונסטרוקטיביים מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 03/01/2024 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
קול קורא למתן שירותי אדריכלות למבני ציבור וחינוך מסמך 1, מסמך 2 06/11/2022 - 31/12/2024 ל"הרשמה"
תיאום מערכות מסמך 1, מסמך 2 , מסמך 3 03/01/2024 - 31/12/2024 ל"הרשמה"

הרשמה למערכת

רישום ספק חדש
כניסה לספקים רשומים

כניסה