ברוכים הבאים למערכת המקוונת לניהול מאגר הספקים של חברת יפה נוף (להלן: "החברה"). בהתאם להוראות החוק לפיהן חברת יפה נוף מחויבת לבצע התקשרויותיה על דרך עריכת  מכרז ו/או באמצעות קול קורא ולנוחותכם, הוקמה מערכת זו, לשם ייעול אופן ההגשה של בקשות להיכללות במאגרי החברה.

אנחנו נמצאים כעת בתקופת הרצה, המערכת תעודכן בהדרגה וניתן יהיה להגיש דרכה בקשות הצטרפות למאגרי החברה, בהתאם למסמכי הקול הקורא שיפורסמו בה.

בדיקת ההצעות שיוגשו דרך המערכת תיעשה בהתאם להחלטת וועדת המכרזים של חברת יפה נוף, כאשר במידה וחלפה התקופה שנקבעה להגשת ההצעות במסמך הקול קורא, שומרת החברה לעצמה הזכות שלא לבדוק את ההצעה עד למועד שבו יפורסם קול קורא חדש לאותו תחום שירות.

חברת יפה נוף רואה בנגישות האתר ערך עליון, וככזה הנמצא במעלה הראשונה. על מנת לספק את סטנדרט הנגישות המתקדם ביותר, עושה החברה מאמצים רבים לשם הטמעת שירותים דיגיטליים מתקדמים.

לשם שמירה על האינטרס הציבורי, באם נתקלת במסגרת שימושך בפלטפורמה באזור שאינו מונגש, הנך מוזמן לפנות לאדריכלית מורשת נגישות מתו"ס של החברה, גב' מירב גלילי באמצעות טופס פנייה, בקישור המצ"ב על מנת שנוכל להביא לתיקנו של הפגם - לינק

ההרשמה איננה כרוכה בתשלום.

לתשומת ליבכם,

ב ה צ ל ח ה !

התמחות מסמכי קול קורא הבהרות תאריכי הגשה
מאגר מנהלי פרויקטים (שאינם פרויקטים קבלניים) 14/10/2020 - 15/11/2020 ל"הרשמה"
עדכון - קול קורא - יועצים אסטרטגיים 15/10/2020 - 15/11/2020 ל"הרשמה"

הרשמה למערכת

רישום ספק חדש
כניסה לספקים רשומים

כניסה